PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM ĐOÀI
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Vũ Thị ThuậnÂm nhạc6A321111
2Vũ Thị ThuậnÂm nhạc6B331111
3Vũ Thị ThuậnÂm nhạc7A341111
4Vũ Thị ThuậnÂm nhạc7B361111
5Vũ Thị ThuậnÂm nhạc8A331111
6Vũ Thị ThuậnÂm nhạc8B321111
7Vũ Thị ThuậnÂm nhạc9A     
8Vũ Thị ThuậnÂm nhạc9B     
9Vũ Thị ThuậnCông nghệ6A331221
10Lê Thị AnhCông nghệ6B331221
11Vũ Thị Mai LiênCông nghệ7A341211
12Vũ Thị Mai LiênCông nghệ7B351211
13Lê Thị AnhCông nghệ8A331211
14Lê Thị AnhCông nghệ8B321211
15Đinh Thị ChâmCông nghệ9A281111
16Đinh Thị ChâmCông nghệ9B301111
17Vũ Thị NgọcĐịa lí6A331111
18Vũ Thị NgọcĐịa lí6B331111
19Vũ Thị NgọcĐịa lí7A341211
20Vũ Thị NgọcĐịa lí7B351211
21Vũ Thị NgọcĐịa lí8A331111
22Vũ Thị NgọcĐịa lí8B321111
23Vũ Thị NgọcĐịa lí9A281211
24Vũ Thị NgọcĐịa lí9B301211
25Vũ Thị NgọcGdcd6A331111
26Vũ Thị NgọcGdcd6B331111
27Vũ Thị NgọcGdcd7A341111
28Vũ Thị NgọcGdcd7B351111
29Vũ Thị NgọcGdcd8A331111
30Vũ Thị NgọcGdcd8B321111
31Vũ Thị NgọcGdcd9A281111
32Vũ Thị NgọcGdcd9B301111
33Lê Thị TìnhHóa học8A331231
34Lê Thị TìnhHóa học8B321231
35Lê Thị TìnhHóa học9A281231
36Lê Thị TìnhHóa học9B301231
37Vũ Văn ThạoLịch sử6A331111
38Vũ Văn ThạoLịch sử6B331111
39Vũ Văn ThạoLịch sử7A341211
40Vũ Văn ThạoLịch sử7B351211
41Vũ Văn ThạoLịch sử8A331211
42Vũ Văn ThạoLịch sử8B321211
43Vũ Văn ThạoLịch sử9A281111
44Vũ Văn ThạoLịch sử9B301111
45Trần Trung ThànhMĩ thuật6A331111
46Trần Trung ThànhMĩ thuật6B331111
47Trần Trung ThànhMĩ thuật7A341111
48Trần Trung ThànhMĩ thuật7B351111
49Trần Trung ThànhMĩ thuật8A331111
50Trần Trung ThànhMĩ thuật8B321111
51Trần Trung ThànhMĩ thuật9A     
52Trần Trung ThànhMĩ thuật9B     
53Cao Thị MinhNgoại ngữ6A332221
54Cao Thị MinhNgoại ngữ6B332221
55Cao Thị MinhNgoại ngữ7A342221
56Cao Thị MinhNgoại ngữ7B352221
57Cao Thị MinhNgoại ngữ8A332221
58Cao Thị MinhNgoại ngữ8B322221
59Cao Thị MinhNgoại ngữ9A282221
60Cao Thị MinhNgoại ngữ9B302221
61Đinh Thị DuyênNgữ văn6A332351
62Nguyễn Thu ThủyNgữ văn6B332351
63Đinh Thị DuyênNgữ văn7A342351
64Đinh Thị DuyênNgữ văn7B352351
65Nguyễn Thu ThủyNgữ văn8A332351
66Nguyễn Thu ThủyNgữ văn8B322351
67Đinh Thị ChâmNgữ văn9A282361
68Đinh Thị ChâmNgữ văn9B302361
69Vũ Thị Mai LiênSinh học6A331311
70Vũ Thị Mai LiênSinh học6B331311
71Vũ Thị Mai LiênSinh học7A341311
72Vũ Thị Mai LiênSinh học7B351311
73Vũ Thị Mai LiênSinh học8A331311
74Vũ Thị Mai LiênSinh học8B321311
75Vũ Thị Mai LiênSinh học9A281311
76Vũ Thị Mai LiênSinh học9B301311
77Nguyễn Văn MiênThể dục6A331231
78Nguyễn Văn MiênThể dục6B331231
79Nguyễn Văn MiênThể dục7A341231
80Nguyễn Văn MiênThể dục7B351231
81Nguyễn Văn MiênThể dục8A331231
82Nguyễn Văn MiênThể dục8B321231
83Nguyễn Văn MiênThể dục9A281231
84Nguyễn Văn MiênThể dục9B281231
85Vũ Văn LuyệnToán6A332331
86Trần Thị Thu ThủyToán6B332331
87Trần Thị Thu ThủyToán7A342331
88Trần Thị Thu ThủyToán7B352331
89Đỗ Văn TâmToán8A332331
90Đỗ Văn TâmToán8B322331
91Nguyễn Thị NgaToán9A282331
92Nguyễn Thị NgaToán9B302331
93Nguyễn Thị NgaTự chọn6A331221
94Đỗ Văn TâmTự chọn6B331221
95Trần Thị Thu ThủyTự chọn7A34    
96Đinh Thị DuyênTự chọn7A34    
97Đinh Thị DuyênTự chọn7B     
98Trần Thị Thu ThủyTự chọn7B     
99Đỗ Văn TâmTự chọn8A     
100Nguyễn Thu ThủyTự chọn8A     
101Nguyễn Thu ThủyTự chọn8B     
102Đỗ Văn TâmTự chọn8B     
103Nguyễn Thị NgaTự chọn9A     
104Đinh Thị ChâmTự chọn9A     
105Đinh Thị ChâmTự chọn9B     
106Nguyễn Thị NgaTự chọn9B     
107Lê Thị AnhVật lí6A331121
108Lê Thị AnhVật lí6B331121
109Lê Thị AnhVật lí7A341121
110Lê Thị AnhVật lí7B351121
111Lê Thị AnhVật lí8A331121
112Lê Thị AnhVật lí8B321121
113Lê Thị AnhVật lí9A281211
114Lê Thị AnhVật lí9B301211