PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM ĐOÀI
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
TDHT-00006 Giáo dục thời đạiBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBáo giáo dục thời đại hàng tháng Trong kho
TDHT-00005 Giáo dục thời đạiBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBáo giáo dục thời đại hàng tháng Trong kho
TDHT-00004 Giáo dục thời đạiBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBáo giáo dục thời đại hàng tháng Trong kho
TDHT-00003 Giáo dục thời đạiBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBáo giáo dục thời đại hàng tháng Trong kho
TDHT-00002 Giáo dục thời đạiBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBáo giáo dục thời đại hàng tháng Trong kho
TDHT-00001 Giáo dục thời đạiBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBáo giáo dục thời đại hàng tháng Trong kho
KHGD-00055 Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam Số 23BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
KHGD-00054 Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam Số 21BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
KHGD-00053 Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam Số 21BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
KHGD-00052 Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam Số 20BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
KHGD-00051 Tạp chí khoa học giáo dục Việt Nam 19BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
KHGD-00050 Tạp chí khoa học giáo dục Việt NamBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
THTT-00128 Toán học và tuổi trẻ Số 507BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOToán học tuổi trẻ Trong kho
THTT-00127 Toán học và tuổi trẻ Số 507BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOToán học tuổi trẻ Trong kho
THTT-00126 Toán học và tuổi trẻ Số 508BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOToán học tuổi trẻ Trong kho
12345678910...