PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM ĐOÀI
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
TBGD-00086 Tạp chí thiết bị giáo dục Số 194BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTạp chí thiết bị giáo dục Trong kho
TBGD-00085 Tạp chí thiết bị giáo dục Số 192BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTạp chí thiết bị giáo dục Trong kho
TBGD-00084 Tạp chí thiết bị giáo dục Số 190BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTạp chí thiết bị giáo dục Trong kho
TBGD-00083 Tạp chí thiết bị giáo dục Số 188BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTạp chí thiết bị giáo dục Trong kho
TBGD-00082 Tạp chí thiết bị giáo dục Số 186BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTạp chí thiết bị giáo dục Trong kho
TBGD-00081 Tạp chí thiết bị giáo dục Số 184BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTạp chí thiết bị giáo dục Trong kho
TBGD-00080 Tạp chí thiết bị giáo dục Số 182BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTạp chí thiết bị giáo dục Trong kho
TBGD-00079 Tạp chí thiết bị giáo dục Số 180BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTạp chí thiết bị giáo dục Trong kho
TBGD-00078 Tạp chí thiết bị giáo dục Số 178BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTạp chí thiết bị giáo dục Trong kho
THTT-00118 Toán học và tuổi trẻ Số 505BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOToán học tuổi trẻ Trong kho
THTT-00117 Toán học và tuổi trẻ Số 505BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOToán học tuổi trẻ Trong kho
THTT-00116 Toán học và tuổi trẻ Số 504BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOToán học tuổi trẻ Trong kho
THTT-00115 Toán học và tuổi trẻ Số 504BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOToán học tuổi trẻ Trong kho
THTT-00114 Toán học và tuổi trẻ Số 503BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOToán học tuổi trẻ Trong kho
THTT-00113 Toán học và tuổi trẻ Số 502BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOToán học tuổi trẻ Trong kho
12345678910...