PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM ĐOÀI
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Thị Thùy Linh
   Sinh ngày: 28/07/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Quảng Cư - Cẩm Đoài - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba môn điền kinh - ném bóng cấp huyện năm học 2015 - 2016 được gọi vào đội tuyển
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Thùy Linh
   Sinh ngày: 28/07/2003  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Quảng Cư - Cẩm Đoài - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba môn điền kinh - ném bóng cấp huyện năm học 2015 - 2016 được gọi vào đội tuyển
   Năm học: 2016 - 2017
   Vũ Trường Toàn
   Sinh ngày: 12/05/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Ha Xá- Cẩm Đoài- Cẩm Giàng- Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huồng thực tiễn cấp huyện năm học 2015 - 2016.
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Thị Huế
   Sinh ngày: 27/04/2002  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Kim Xá - Cẩm Đoài - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích cuộc thi giao lưu học sinh giỏi lớp 8 môn Địa lý cấp huyện năm học 2015 - 2016.
   Năm học: 2016 - 2017
   Vũ Hồng Ngọc
   Sinh ngày: 10/05/2002  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Ha Xá - Cẩm Đoài - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huồng thực tiễn cấp huyện năm học 2015 - 2016.
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Văn Quyền
   Sinh ngày: 22/01/2002  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Ha Xá - Cẩm Đoài - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:      Đạt giải khuyến khích cuộc thi giao lưu học sinh giỏi lớp 8 môn GTTMTCT cấp huyện,Đạt giải ba cuộc thi VDKTLM cấp huyện năm học 2015 - 2016.
   Năm học: 2016 - 2017
   Đoàn Thị Việt Trinh
   Sinh ngày: 29/08/2002  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Hoà Bình - Cẩm Đoài - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:      Đạt giải khuyến khích cuộc thi giao lưu học sinh giỏi lớp 8 môn Lịch sử cấp huyện năm học 2015 - 2016, Đạt giải ba cuộc thi VDKTLM cấp huyện năm học 2015 - 2016.
   Năm học: 2016 - 2017
   Mai Văn Tuấn
   Sinh ngày: 08/10/2002  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Ha Xá - Cẩm Đoài - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:      Đạt giải khuyến khích cuộc thi giao lưu học sinh giỏi lớp 8 môn Sinh học cấp huyện năm học 2015 - 2016
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Thị Thùy Linh
   Sinh ngày: 28/07/2003  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Quảng Cư - Cẩm Đoài - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba môn điền kinh - ném bóng cấp huyện năm học 2015 - 2016 được gọi vào đội tuyển
   Năm học: 2015 - 2016
   Vũ Trường Toàn
   Sinh ngày: 12/05/2002  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Ha Xá- Cẩm Đoài- Cẩm Giàng- Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huồng thực tiễn cấp huyện năm học 2015 - 2016.
   Năm học: 2015 - 2016
123456