PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG THCS CẨM ĐOÀI
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Thị Thùy Dương
   Sinh ngày: 01/01/2005  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Ha Xá - Cẩm Đoài - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Giải nhất cuộc thi KHKT cấp huyện, Giải tư KHKT cấp tỉnh, Giải nhì cuộc thi "Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng"
   Năm học: 2019 - 2020
   Vũ Tùng Dương
   Sinh ngày: 05/02/2005  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Quảng Cư- Cẩm Đoài- Cẩm Giàng- Hải Dương
   Thành tích:      Giải nhất cuộc thi KHKT cấp huyện, Giải tư KHKT cấp tỉnh, Giải ba điền kinh cấp huyện, giải 3 đá cầu cấp huyện
   Năm học: 2019 - 2020
   Nguyễn Minh Đức
   Sinh ngày: 04/09/2005  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Ha Xá - Cẩm Đoài - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:      Giải tư cuộc thi KHKT cấp huyện, Giải tư KHKT cấp tỉnh,
   Năm học: 2019 - 2020
   Vũ Thị Minh Hằng
   Sinh ngày: 11/06/2005  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Kim Xá- Cẩm Đoài- Cẩm Giàng- Hải Dương
   Thành tích:     Giải nhì HSG cấp huyện môn địa lý.
   Năm học: 2019 - 2020
   Nguyễn Phúc Lộc
   Sinh ngày: 08/05/2005  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Kim Xá- Cẩm Đoài- Cẩm Giàng- Hải Dương
   Thành tích:      Giải tư cuộc thi KHKT cấp huyện, Giải tư KHKT cấp tỉnh,
   Năm học: 2019 - 2020
   Nguyễn Thị Thùy Linh
   Sinh ngày: 28/07/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Quảng Cư - Cẩm Đoài - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba môn điền kinh - ném bóng cấp huyện năm học 2015 - 2016 được gọi vào đội tuyển
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Thùy Linh
   Sinh ngày: 28/07/2003  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Quảng Cư - Cẩm Đoài - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba môn điền kinh - ném bóng cấp huyện năm học 2015 - 2016 được gọi vào đội tuyển
   Năm học: 2016 - 2017
   Vũ Trường Toàn
   Sinh ngày: 12/05/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Ha Xá- Cẩm Đoài- Cẩm Giàng- Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huồng thực tiễn cấp huyện năm học 2015 - 2016.
   Năm học: 2016 - 2017
   Nguyễn Thị Huế
   Sinh ngày: 27/04/2002  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Kim Xá - Cẩm Đoài - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích cuộc thi giao lưu học sinh giỏi lớp 8 môn Địa lý cấp huyện năm học 2015 - 2016.
   Năm học: 2016 - 2017
   Vũ Hồng Ngọc
   Sinh ngày: 10/05/2002  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Ha Xá - Cẩm Đoài - Cẩm Giàng - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huồng thực tiễn cấp huyện năm học 2015 - 2016.
   Năm học: 2016 - 2017
123456